Heliga Guds Moder av Vladimir

.ortodox tro


Ortodoxins söndag, Kontakion 8. tonen

Faderns Ord som inte kan avbildas, 
blev möjligt att avbilda 
när Han blev kött genom Dig, O Gudaföderska/ 
och efter det att Han åter prytt den bild 
som en gång blivit fördärvad/ 
förenade Han den med den gudomliga skönheten./ 
Låt oss i bekännelse förkunna frälsningen 
genom våra gärningar och ord.
 

Ortodox tro:

Святая Троица – величайшая из икон
Om reliker: Referat ur boken ”The person in the Orthodox Tradition”
Gud är obeskrivlig och obeskrivbar. Teofilos av Antiokia i Syrien
Gud
Traditionen
Bibeln som källa för kunskap om Gud
Om människan
Koncilierna
Liturgin
Kanon
Fäderna
De heliga
Kyrklig konst
Apofatisk och katafatisk teologi
Det oskapade ljuset
Framåt - mot fäderna
Skapelsen
Liturgi och emotiv etik
Jag tror
Den nicenska trosbekännelsen
Änglar
«Ангелы»  (доклад) (Övers. av "Änglar": Elena Loshakova)
Ondskan
О природе зла  (доклад) Övers. "Ondskan": Elena Loshakova
Stora och heliga Fastan
Podvig – om den andliga kampen
Referat (del 1) av "Orthodox psychotherapy", Hierotheos Vlachos
Referat (del 2) av "Orthodox psychotherapy"
The world: the object of science or a miracle? Ruslan Loshakov
Världen: ett objekt för vetenskapen eller ett mirakel? Ruslan Loshakov
Referat av ”Meditations on the Divine Liturgy” av Nikolai Gogol
Referat av ”The Virgin Mary” av Alexander Schmemann
Det andliga livet har blivit kött
Synden. Föredrag av f. Benedikt, Sophiaseminarium mars 2008
The Light of Being. Ruslan Loshakov, Sophiaseminarium mars 2008 
Theologia Viatorum - Vandringsmännens teologi
Kärlekens Treenighet Abba Sophronius av Egypten.
Personens mysterium och dimensioner. 
Föredrag av Ärkemandrit Symeon.
(Öppnas i nytt fönster)
Pavel Florensky: An actual infinity as the ontological basis for Truth. Ruslan Loshakov
Frälsningens väg. David Heith-Stade
Vilken är den Ortodoxa tolkningen av tradition? Monika Pohjanen
Ortodoxi och kultur. David Heith-Stade
Nil Sorsky. Krister Tano
Fromhetens dygder. David Heith-Slade (Acrobat Reader-fil)
Guds lag. Sammanställning av David Heith-Stade (Acrobat Reader-fil)
Hjärtat - en Guds gåva. f. Benedikt
Om ångern: syndarens hopp och tröst. Johannes av Vinrankan
Den hl Aposteln Andreas: Föredrag av Krister Tano